Am Zesummenhank mam Zwëschefall am Garer Quartier, wou ee Mann vun engem Hond vun enger Sécherheetsfirma blesséiert gouf, huet d’Buergermeeschtesch vun der Stad Lëtzebuerg  an engem Interview mam „Quotidien“ d’Affer vun dëser Attack folgendermoosse charakteriséiert: «La police me confirme qu’il s’agit d’un très bon client. Il s’est fait remarquer pour des faits de vol, des rixes et d’autres infractions. » D’Regierung gesäit dësen Zwëschefall mat aneren Aen…