Nodeems den „Haut Comité pour l’Industrie“ nees aus dem Dornrösche-Schlof geholl ginn ass, huet de Fernand Kartheiser e puer brisant Froen un d’Regierung. De Gremium soll an Zukunft nämlech d’Dekarboniséierung vun eiser Industrie begleeden. Dat mécht industriell Produktioun an Europa sécher net méi einfach. D’Corona-Kris hat jo  gewisen , datt d’europäesch Länner hir Industrie misste relokaliséieren, fir net vu wichtege Produkter ofgeschnidden ze sinn, wann d’Logistik net funktionéiert.