Mam Fërdere vun der Elektromobilitéit geet de Stroumverbrauch natierlech an d’Luucht – mee wou kennt eise Stroum iwwerhaapt hier? Wat sinn d’Quellen a wéi gréng ass eise Stroum wierklech?