Op den Datum vum 28. Februar sinn zu Lëtzebuerg 988 Leit un oder mat COVID gestuerwen. Wéi vill vun dëse Leit ware géint Pneumokokken geimpft?