Wat muss a wat net muss un internationale Verträg an der Chamber ratifizéiert ginn, schéngt net ëmmer kloer. Iwwerdeems de Roy Reding den ADR-Accord fir e Memorandum of Understanding mat den USA, de 27. Abrëll, bréngt, ënnersträicht hie nach eng Kéier, datt d’Regierung net iwwerall richteg läit. Bei de „Programmes indicatifs de coopération“ an der Entwécklungshëllef hëlt d’Regierung zum Beispill bannend Engagementer, ouni datt d’Chamber e Wuert matzeschwätzen huet.