Wat ass mat der Fassad vun dësem wichtege Gebai geschitt? De Fernand Kartheiser freet no:

Fro:

Den Ëmgank mat Gebaier, déi fir Institutioune stinn, déi eng wichteg Roll am Staat spillen, verréit vill iwwer eng Gesellschaft. Zu Lëtzebuerg hu mir eng ganz Rei vu Gebaier, déi wichteg fir eist Land sinn an déi zum Deel ënner Denkmalschutz stinn. Verschiddener si leider an engem Zoustand, deen als “onwierdeg” bezeechent muss ginn. Eent dervun ass dat nach neit Gebai vun der Cour constitutionnelle, deem seng Fassad am Ablack beschiedegt ass.

An deem Kontext hunn ech eng Rei vu Froen un d’Regierung:

  1. Ass d’Madamm Justizminister net drun intresséiert, datt eent vun de wichtegste Gebaier vun der drëtter Muecht am Staat propper an a guddem Zoustand ass?
  2. Huet den Här Minister vun de Bâtiments publics Kenntnesser doriwwer, aus wéi enge Grënn et dozou koum, datt d’Fassad vun der Cour constitutionnelle esou vernoléissegt gëtt?