Am Kader vun de Chamberwalen mee och d’ganzt Joer iwwer diskutéiere vill Vereenegunge mat der ADR iwwer hir Problemer a gi wichteg Denkustéiss:

Sou hate mir an de leschte Juliwochen nach eemol en intressante Entrevues-Programm. 

Dobäi koumen déi ënnerschiddlechst Themen zur Sprooch: