De Joe Thein, ADR-Gemengerot zu Péiteng, huet d’ADR-Jugendorganisatioun ADRenalin bei der Jugendkonferenz an der Chamber vertrueden.
Hien huet beim Hearing iwwert „Demokratie‘ an déi ‚véier Referendumsfroen“, de 5. Dezember 2014, dee vun der Jugendkonferenz CGJL organiséiert war, d’Wuert fir déi Jonk vun der ADR ergraff.