2022 soll op EU-Niveau e Gesetz a Kraaft trieden, wat de Gebrauch vu Reserveantibiotika komplett bei allen Déierenaarten, also net just bei de Notzdéieren, verbidde soll – eng onsënneg an iwwerdeems geféierlech Mesure, déi villen Déieren d’Liewe kaschte wäert. Leider gëtt d’Diskussioun ëm de Gebrauch vu Reserveantibiotika bei den Déieren iwwert d’Käpp vun de Spezialisten ewech gefouert. A wéi positionéiert sech eis Regierung dozou? Mat enger parlamentarescher Fro wëll den ADR-Nord-Deputéierten Drock op Gambia maachen, fir endlech de Leit um Terrain, déi schliisslech wëssen, vu wat se schwätzen, nozelauschteren.