Krich ass Krich an d’Ziler kënne wiesselen. Iwwert d’Wochen ass d’ukrainesch Féierung awer relativ konsequent doran, als Krichszil d’Verdreiwung vun de russeschen Truppen aus alle besate Gebidder (och der 2014 annektéierter Krim) ze nennen. Duerfir freet de Fernand Kartheiser, bis wouhin d’Lëtzebuerger Ënnerstëtzung fir d’Ukrain féiert, wa sech en endlose Krich mat onzielegen Affer ofzeechent.