Dat neit Taxi-Gesetz ass zënter dem 1.September 2016 a Kraaft.  Eng Rei nei Bestëmmungen aus dem Gesetz gi bis haut net respektéiert an d’Taxien hei am Land gehéiere weider zu deenen deiersten a ganz Europa.  

Den adr-Deputéierten Fernand Kartheiser huet nogefrot