De Fernand Kartheiser intresséiert sech an enger parlamentarescher Fro fir den europäesche Finanz-Kompensatiounssystem „Target 2“ – an dee kann e ganz uergen Impakt op d’Lëtzebuerger Finanzsituatioun hunn.