Stellewäert vum Handwierk am ëffentlechen Déngscht

print

D’Roll vum Handwierk an der Gesellschaft an notamment déi entspriechend Karriäre am ëffentlechen Déngscht ass en Thema, wat zu Lëtzebuerg ëmmer rëm kontrovers diskutéiert gëtt. Wéi steet d’Regierung bei hirer eegener Personalpolitik zu dësem wichtege Beruffssecteur?