Et war eng Bomm: De Lëtzebuerger EU-Kommissär Nicolas Schmit huet op RTL dervu geschwat, den EU-Budget ze verduebelen, wann net ze verdräifachen. An dat nodeems de Brexit en déift Lach an d’EU-Keess gerappt huet. Wéi steet d’Lëtzebuerger Regierung zu esou Iddiën? Dat wëll de Fernand Kartheiser an enger parlamentarescher Fro gewuer ginn.