Geet et dem „Observatoire de l’environnement“ no, sinn elo d’Bauere schold um Aartenschwund. D’Zoubetonéiere vum Land gëtt léiwer net ugeschwat – schliisslech ass dëst jo eng Politik, déi eis Regierung scho Joren aktiv bedreift. Et ass natierlech méi einfach, dem Bauer de schwaarze Péiter zouzeschousteren.