Sécherheet an Drogekriminalitéit

print

Wa scho Regierungsmemberen op d’Plaz kucke ginn, mussen d’Protester aus der Bevëlkerung an d’Veronsécherung vun de Leit grouss sinn. Genee dat war op der Gare an der Stad de Fall an et ass sécher och fir aner Uertschafte wouer. D’Drogekriminalitéit ass zum gréissten Deel Schold heirunner. De Fernand Kartheiser freet no der Organisatioun vun de Kriminellen, mee och no de Konsequenzen, déi et fir Flüchtlinger huet, wa si bei kriminellen Handlungen erwëscht ginn.