Am Lëtzebuerger Gesetz steet eng Verflichtung fir d’Liewen, och d’ongebuerent Liewen ze schützen. An der Lëtzebuerger Schoul kréien awer Associatiounen, déi an deem Sënn Coursen offréieren oder Informatiounsstonnen ubidden, Steng an de Wee geluecht. Dat op d’mannst geet aus engem Zeitungsartikel erfir, dee fir zimlech Oreegung gesuergt hat. Grond fir de Fernand Kartheiser, fir eng parlamentaresch Fro ze stellen, wéi dat Gesetz an eisem Schoulsystem gehandhabt gëtt