18,7% vun de Leit am Land liewen un der Aarmutsgrenz. Wichteg ass et fir dës adequat z’ënnerstëtzen, an och de soziale Mindestloun eropzesetzen. Genee sou wichteg ass et awer, fir erauszefannen, firwat ëmmer méi Lëtzebuerger Problemer hunn fir hei am Land iwwert d’Ronnen ze kommen, an hannert eis Grenz musse wunne goen.   

De Jeff Engelen fuerdert fir eng Ëmfro bei de lëtzebuerger Grenzgänger ze maachen. (Video: 2’33“)