Zitat Pierre Gramegna vum 8. Juni: „Dat heiten ass elo net de Moment, wou ee muss d’Steieren eropsetzen, weder fir d’Leit, nach fir d’Entreprisen. Dat versteet sech vum selwen. Et gëtt aner Perioden am Liewen, wou een sou Saache muss an d’A faassen.“ An d’CO2-Steier? Ass dat keng Erhéijung Här Gramegna?