Am Kader vum gratis ëffentlechen Transport gouf virun engem Joer och den Adapto reforméiert. Wat bedeit des Reform an der COVID-Kris fir déi betraffe Leit?