D’Privatinitiativ „Food Alerte Lëtzebuerg“ stellt zënter 2015 faktuell fest, datt déi zoustänneg Autoritéite vun de respektive Ministèren d’Ëffentlechkeet net korrekt,

respektiv ze spéit informéieren am Fall wou et zu Réckruff-Aktioune vu Liewensmëttel kënnt, déi aus verschiddenen Ursaachen net konform sinn.