Et gëtt en Accord, deen de Lëtzebuerger Edukatiounsminister Claude Meisch mam portugisesche Bausseminister ënnerschriwwen huet an deen ëm d’Promotioun vun der portugisescher Sprooch am Lëtzebuerger Schoulsystem dréit. Dësen Accord ass allerdéngs net vun der Chamber ratifizéiert ginn. De Fernand Kartheiser stellt e puer Froen an dësem Kontext, besonnesch och, well dat, wat an deem Text steet, ouni Accord vun der Chamber, schonn an de Schoulen praktizéiert gëtt.