Et muss een dacks laang warden an de System vum Tranchement, wéi séier de jeeweilege Patient Hëllef brauch, fonctionéiert och dacks net, wéi e soll. De Gesondheetsministère huet scho viru Jore versprach, datt sech d’Situatioun an den Urgence verbessere soll. Dovun ass bis elo wéineg ze spieren. Den Nord-Deputéierte Jeff Engelen stellt an deem Kontext eng Rei onkamoud Froen a mécht Drock op d’Regierung.