Am Kader vu PAG-Prozedure kënnt et alt zu Ännerungen, déi Proprietäre vu Wunnengen an Haiser direkt betreffen an op déi si och kënne reagéieren … wa si dat mat Zäit gewuer ginn. De Fernand Kartheiser freet an enger parlamentarescher Fro, firwat dës betraffe Leit net méi per ageschriwwenem Bréif gesot kréien, datt sech eppes un der Situatioun vun hirem Besëtz ännert.