U sech ass de Projet vun der Renaturéierung vun der Péitruss keng schlecht Saach, eng Datz gëtt et awer fir d’Informatiounspolitik vum Stater Schäfferot, deen d’Bierger eréischt um leschte Stëppel iwwer Detailer vum Projet informéiert huet. Och wann elo am Kader vun der Renaturéierung manner Beem verschwanne solle wéi Uganks geplangt, ginn trotzdem schéin al Beem fir de Projet geaffert. De 40 Milliounen Euro Projet ass gëschter am Stater Gemengerot gestëmmt ginn.