Primärschoul: Gëtt d’Lëtzebuerger Sprooch eescht geholl?

print

D’Primärschoul ass déi Plaz, wou Integratioun aktiv gelieft soll ginn – an dat wichtegst Integratiounsinstrument bleift d’Lëtzebuerger Sprooch. Mee wéi eescht gëtt eis Nationalsprooch an der Primärschoul wierklech geholl? Gëtt d’Bedeitung an d’Beherrsche vum Lëtzebuergesche beim Léierpersonal iwwerhaapt genuch ervirgestrach? De Fernand Kartheiser well därer Saach mat enger Rei präziser Froen op de Fong goen.