Laut Planning Familial ass et ewell méiglech datt eng betraffe Fra déi zweet, vun zwou Ofdreiwungspëllen, doheem anhuele kann, dat ënnert der Conditioun datt eng weider Persoun präsent ass. Stellt sech awer d’Fro op et eng gesetzlech Basis fir déi Praxis gëtt, déi rezent an engem Artikel an der Press, als „Erfolleg“ beschriwwe ginn ass. Wann de Staat déi Praktik erlabt, wéi kënnt deen dann sénger Flicht no, dat ongebuerent Liewen ze schützen? Eng weider wichteg Fro ass déi, wat fir eng Gesondheetsrisike fir eng betraffe Fra mat dem Anhuele vun den Ofdreiwungspëlle verbonne sinn.