Kommitee 2022
President  LEMAIRE, Michel
Vizepresident  BERNARDY, Marcel
Sekretär  FREYMANN, Norbert
Keessier  KIRSCH, Carlo
   
Gemengeconseiller  AREND, Guy; Feelen
Deputéiert & Gemengeconseiller  ENGELEN, Jeff; Wëntger
   
 Memberen  KIRSCH, Roland
   LAMBERTY, Steve
  MOLITOR, Sharon
  MOSCHETTI, Dino
  PLEGER, Claude
  RENCKENS, Pierre
  RIES, Charel
  SCHMITZ,Steve
 STAUDT, Chantal
 XHONNEUX, Detlef
ZEIEN, Francois