Zu Ettelbréck soll ab e Méindeg déi al Sauerbréck ofgerappt ginn, déi net méi spéit wéi 2001 grondsanéiert gouf. Wat seet de Service des Sites et Monuments Nationaux zum Ofrëss vun dësem schéine Bauwierk?