Och dem Handwierk feelt et un Terrain

print

Wéi sämtlech Bierger bleiwen och d’Patrone vun den Handwierksbetriber net vum Mangel un Terrain an den entspriechende Präisser hei am Land verschount. Eng Méiglechkeet, fir Drock aus der Saach rauszehuelen, géif an der Ausweisung vu grenziwwerschreidenden Industriezonen an der Groussregioun leien. Sou eng Decisioun kann allerdéngs just d’Regierung huelen. Wéi steet si zu dëser Propose aus dem Secteur?