D’ADR wiert sech mat aller Kraaft géint d’Privatiséiere vum Enseignement a fuerdert méi Respekt fir d’Schoulpersonal. D’Schoulpersonal soll iwwerdeems och an Zukunft nach kënnen déi dräi administrativ Sprooche schwätzen. An deem Kader huet de Fred Keup de 17. November eng Motioun an der Chamber deponéiert, déi all dat fuerdert – eleng: D’Regierung huet dogéint gestëmmt. Wat de Stopp vum Privatiséiere vum Enseignement ugeet, ass et der Regierung wuel net ganz eescht gemengt.