Hei zu Lëtzebuerg hu mer nëmmen eng Autonomie vun 8 Deeg wat eis Reserven u Pëtrolsprodukter uginn. Dat geet net duer, d’Versuergungssécherheet hei am Land muss méi laang garantéiert sinn.

De Fernand Kartheiser bréngt et op de Punkt. (Video: 02’10“)