D’Fro vun der Impfung géint de COVID-19 erzeegt nach ëmmer vill Kontroversen an der Lëtzebuerger Gesellschaft. Vill Leit leenen d’Injektioun vun engem Impfstoff, dee just iwwert eng Noutfallzouloossung verfüügt an op der nach relativ onerfuerschter MRNA-Technologie berout, fir sech kategoresch of. Et ginn awer Grenzfäll, an deenen de fräie Choix vun de Leit ageschränkt gëtt, notamment am Fall vun enger Blutttransfusioun. Hunn d’Leit d’Méiglechkeet hei Widdersproch anzeleeën, fir Blutt vun engem Spender, dee mat engem MRNA-Impfstoff behandelt gouf, ofzeleenen?