Geet duerch den Asaz vun den intelligente Stroum-Compteuren de Verbrauch an d’Luucht?