Mat Suerg freet de Fernand Kartheiser Detailler iwwer d’Situatioun vun eelere Chômeuren. Hi wëllt Zuelen an och Detailler driwwer, wat fir Mesure bestinn fir deene Leit ze hëllefen. Da freet en, op de Staat och mat guddem Beispill virgeet, a wéivill Chômeuren an därer Alterskategorie beim Staat eng nei Plaz fonnt hunn.