Dem Tageblatt no huet de Minister Bausch sech fir en Ophiewe vum „Congé collectif“ am Summer ausgeschwat. Wat awer seet den Aarbechtsminister dozou? Gesäit d’Regierung hei d‘Verhandlungsautonomie vun de Sozialpartner a Fro gestalt?