2020 sinn zu Lëtzebuerg nach méi Leit iwwerfall ginn, wéi 2019. Wéi ass dat méiglech, obwuel d’Leit de gréissten Deel doheem agespaart waren? A wéi eng Täter waren do eigentlech ënnerwee? Fir den Här Kox, wéi senger rezenter Äntwert op d’Madamm Polfer ze héieren, alles an der Rei. A wéi enger Realitéit lieft d’Regierung eigentlech?

Der Regierung hir offiziell Äntwert: