Mat der Globaliséierung gëtt d’Aschleefe vun net heemeschen Déierenaarten en ëmmer méi grousse Problem. Wéi eng Matverantwortung hunn d’Privatleit, mee virun allem, wat ënnerhëlt d’Regierung?