Den ëffentlechen Transport gräift op ville Linnen op privat Bus-Betriber zeréck. Den 1. Januar 2022 ginn et nei Konventiounen an dësem Beräich a vir d’éischte Kéier kënnt et zu enger internationaler Ausschreiwung. D’Lëtzebuerger Betriber fäerten d’Konkurrenz vun méi groussen auslännesche Persounentransporter. Dozou stellt de Jeff Engelen eng Fro un den Transportminister. Kann d’Verlaange vu Lëtzebuergesch-Kenntnisser fir d’Choferen hëllefen?