Um INL (Institut National des Langues) soll et zu engem Virfall komm sinn, wou direkt e puer Honnert Kandidaten de Lëtzebuergesch-Examen wollten absolvéieren.