Am Hibléck op den Natur-, Ëmwelt- a Gesondheetsschutz ass et essentiell, datt Industriebetriber gesetzlech Normen a Virgaben och respektéieren. Leider héiert een dacks, datt et grad bei de Kontrollen hapert, sief dat, well se virdrun ugekënnegt sinn oder awer well ze wéineg Personal- a Materialressourcen zur Verfügung stinn. Den ADR-Deputéierte Jeff Engelen geet dësem Mëssstand an enger parlamentarescher Fro op de Grond.