Vill Lëtzebuerger, déi hei am Land kee Prêt bewëllegt kréien, ginn an d’Ausland – virun allem bei den Immobiliëprêten. Den Nord-Deputéierte Jeff Engelen intresséiert sech an enger parlamentarescher Fro dofir, wéi d’Konditiounen am Ausland sinn an ob een do och vu steierleche Virdeeler, déi zu hei am Land gëllen, profitéiere kann.