Konkret a pragmatesch freet de Jeff Engelen no, wat staatlech Hëllefen am Kader vun der Corona-Epidemie uginn: Et soll keen am Reen stoe gelooss ginn, mee net all Detaill kann bei esou séier improviséierten Hëllefen och direkt klappen. A besonnesch bei de Fräiberuffler, déi op sech eleng gestallt sinn, gët et Problemer. Mee och, wat déi CDDen ugeet, fir sech Medezinner a Paramedezinner kënne mellen, schéingt net alles ronn ze dréinen.