Grad an Zäite vun der Coronakris muss d’Regierung Aarbechtslosegkeet an Aarbechtspolitik zesummen analyséieren, a mat der Wuesstemsfro a Relatioun setzen! Weider gëllt et fir grenziwwergräifend iwwer d’Ursaachen ze schwätzen firwat sou vill Lëtzebuerger zu Grenzgänger am eegene Land gi sinn! Dës ADR-Fuerderunge sinn elo bei de Gambia-Parteien ukomm, der Regierung géif et net schueden, där méi pragmatescher Approche vun der ADR, an Zukunft méi Gehéier ze schenken!