Grad am Kader vun der Covid-Kris musse vill Betriber eng haart Zäit duerchmaachen. Vill vun hinne packen et leider net. An deem Kontext wëll den Zentrums-Deputéierte Roy Reding mat enger parlamentarescher Fro Drock op d’Regierung maachen, datt si grad elo méi virsiichteg soll si beim Recouvrement vun de Creancen.