D’Schmäerztherapie ass eng wierksam Behandlungsmethod mat ville Virdeeler fir déi Betraffen, déi ënnert chroneschem Wéi leiden. Trotzdeem gëtt d’Schmäerztherapie, esou schéngt et, ëmmer nach als Stéifkand behandelt. De Fernand Kartheiser interesséiert sech an enger parlamentarescher Fro dofir, firwat deem sou ass.