Soll de Schoulkanner den Ursprong vun hirer Liewensrealitéit duerch eng drastesch Reduktioun vum Programm vum Geschichtscours virenthal ginn? Sou schreift et zumindest e pensionéierte Geschichtsproff vun der Uni Lëtzebuerg an engem Lieserbréif. Wat ass drun?