Fred Keup: Kloerstellung um Radio

print

Kee Blat virun de Mond huet de Fred Keup geholl, wéi hie sech bei RTL als neien Deputéierte virgestallt huet. Grad och wéi et ëm zwou Kloe gaangen ass, déi hie géint Leit, déi hien diffaméiert hunn, ugestrengt hat, gouf de Fred als „Invité“ vun der Redaktioun däitlech. Wien hie „bis a säi Virgärtche“ verfollegt a seng Famill belästegt, ass bei him un der falscher Adress!

Den e bëssen aneren Interview, an der Hoffnung, datt d’Dréckskampagne géint de Fred Keup geschwënn op en Enn kënnt.