De Service Energie vum ILR, dem Institut Luxembourgeois de Régulation, huet am Kader vu sengm Joresrapport festgestallt datt quasi all d’Stéit am Land, mat intelligente Stroum-Compteuren, de sougenannte Smartmeter equipéiert sinn. An engems huet den ILR awer festgestallt datt de Gestionnaire vum Reseau dem Fournisseur nach net déi deeglech Donnéeë matdeelt. Deemno huet dann och de Verbraucher nëmme schwiereg Accès zu dësen Informatiounen iwwert de Stroumverbrauch.