Dem SIGI (Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique) no soll et esou sinn, datt Lëtzebuerger Verwaltunge bei der Sich no digitale Léisungen dacks op auslännesch Ubidder zeréckgräifen, obwuel och de SIGI esou Servicer kann assuréieren. Firwat ass deem esou?